Reference

 • Podizanje čelične konstrukcije za liniju za alternativna goriva sa zadnje strane rotacione peći / Lifting of steel structure for line for kiln back-end firing

  Izrada i montaža čelične konstrukcije potrebne za montažu opreme za liniju za alternativna goriva sa zadnje strane peći. Namontirano 70t čelične konstrukcije, stubova, platformi i stepeništa. Posao urađen u periodu mart-jun 2017u cementari CRH Slovensko u Turnji nad Bodvou u Slovačkoj. Čelična konstrukcija je pripremljena u našoj radionici u Beočinu, transportovana i namontirana kod investitora.Manufacturing […]

 • Procesna Oprema

  Izrada kompenzatora za kanale za tople gasove, novog kotla na ugalj. Izrađen je od kotlovskog lima, oblikovanog i zavarenog u našoj radionici. Deo je kanala za tople i dimne gasove novog kotla za ugalj u energani Fabrike Hartije Beograd.Manufacturing of compensator for chanels for hot gases, for new coal boiler. It is made of plate, […]

 • Procesna oprema

  Montaža opreme za pogon za životinjski otpad (alternativno gorivo). Oprema obuhvata bunker vagu, multifleks pužnicu, dve pužnice za transport materijala do cevovoda za alternativna goriva, kao i rine između delova opreme. Oprema je deo pogona za komunalni i indsutrijski otpad koji smo montirali u cementari Lafarge BFC u Beočinu u peridou avgust-oktobar 2014.Installation of equipement […]

 • Cevna Skela

  Cevna skela tipa Layher All-round na vrhu silosa sirovinskog brašna u cementari Holcim (sada CRH) u Novom Popovcu, za potrebe zamene izolacije na cevovodu.Layher All-round scaffolding sistem on the top of raw material silo in Holcim (now CRH) cement plant in Novi Popovac, Serbia

 • Cevna Skela

  Stepenište deo cevne skele Layher tipa All-round. Namontirano za vreme izgradnje silosa klinkera u cementari Lafarge BFC u Beočinu. Visina stepeništa je 40m i omogućava nezavisno kretanje radnika u oba smera istovremeno.Stairs, parts of Layher All-round scaffolding system. Installed during construction of new clinker silo i Lafarge VFC cement plant in Beočin, Serbia.

 • Podizanje čelične konstrukcije za liniju za alternativna goriva sa zadnje strane rotacione peći / Lifting of steel structure for line for kiln back-end firing

  Izrada i montaža čelične konstrukcije potrebne za montažu opreme za liniju za alternativna goriva sa zadnje strane peći. Namontirano 70t čelične konstrukcije, stubova, platformi i stepeništa. Posao urađen u periodu mart-jun 2017u cementari CRH Slovensko u Turnji nad Bodvou u Slovačkoj. Čelična konstrukcija je pripremljena u našoj radionici u Beočinu, transportovana i namontirana kod investitora.Manufacturing […]

 • Procesna Oprema

  Izrada kompenzatora za kanale za tople gasove, novog kotla na ugalj. Izrađen je od kotlovskog lima, oblikovanog i zavarenog u našoj radionici. Deo je kanala za tople i dimne gasove novog kotla za ugalj u energani Fabrike Hartije Beograd.Manufacturing of compensator for chanels for hot gases, for new coal boiler. It is made of plate, […]

 • Procesna oprema

  Montaža opreme za pogon za životinjski otpad (alternativno gorivo). Oprema obuhvata bunker vagu, multifleks pužnicu, dve pužnice za transport materijala do cevovoda za alternativna goriva, kao i rine između delova opreme. Oprema je deo pogona za komunalni i indsutrijski otpad koji smo montirali u cementari Lafarge BFC u Beočinu u peridou avgust-oktobar 2014.Installation of equipement […]

 • Cevna Skela

  Cevna skela tipa Layher All-round na vrhu silosa sirovinskog brašna u cementari Holcim (sada CRH) u Novom Popovcu, za potrebe zamene izolacije na cevovodu.Layher All-round scaffolding sistem on the top of raw material silo in Holcim (now CRH) cement plant in Novi Popovac, Serbia

 • Cevna Skela

  Stepenište deo cevne skele Layher tipa All-round. Namontirano za vreme izgradnje silosa klinkera u cementari Lafarge BFC u Beočinu. Visina stepeništa je 40m i omogućava nezavisno kretanje radnika u oba smera istovremeno.Stairs, parts of Layher All-round scaffolding system. Installed during construction of new clinker silo i Lafarge VFC cement plant in Beočin, Serbia.