Procesna oprema

  • Procesna Oprema

    Izrada kompenzatora za kanale za tople gasove, novog kotla na ugalj. Izrađen je od kotlovskog lima, oblikovanog i zavarenog u našoj radionici. Deo je kanala za tople i dimne gasove novog kotla za ugalj u energani Fabrike Hartije Beograd.Manufacturing of compensator for chanels for hot gases, for new coal boiler. It is made of plate, […]

  • Procesna oprema

    Montaža opreme za pogon za životinjski otpad (alternativno gorivo). Oprema obuhvata bunker vagu, multifleks pužnicu, dve pužnice za transport materijala do cevovoda za alternativna goriva, kao i rine između delova opreme. Oprema je deo pogona za komunalni i indsutrijski otpad koji smo montirali u cementari Lafarge BFC u Beočinu u peridou avgust-oktobar 2014.Installation of equipement […]